لیست کانال های پکیج YES HD & SD قابل بازگشایی در سرورهای FOREVER

لیست کانال های پکیج YES HD & SD قابل بازگشایی در سرورهای FOREVER

توجه :تعداد کانال ها در طول شبانه روز متغیر میباشد

 

Amos 2/3

 

10722:30000 [1/7/25]

MTV Hungary

10758:30000 [1/4/17]

Eurosport[HD]

10806:27500 [4/14/17]

Channel 12 (Keshet)[Yes]
yes Action[Yes]
Sport 3 Israel[Yes]
Yes Edge[Yes]

10972:30000 [17/17/17]

yes Drama HD[Yes][HD]
Sport 4 HD[Yes][HD]
FOX SP HD[Yes][HD]
ONE HD[Yes][HD]
MTV HD[Yes][HD]
yes docu HD[Yes][HD]
yes Comedy HD[Yes][HD]
History HD[Yes][HD]
Eurosport HD[Yes][HD]
AMC[Yes][HD]
Sport 3 HD[Yes][HD]
yes Action HD[Yes][HD]
yes Oh HD[Yes][HD]
Sport 2 HD[Yes][HD]
Kan 11 HD[Yes][HD]
Discovery HD[Yes][HD]
yes docu HD[Yes][HD]

11030:27500 [14/17/18]

Yes 1[Yes]
Yes 2[Yes]
Yes 3[Yes]
Yes 4[Yes]
Sport 4 Israel[Yes]
Hop![Yes]
Disney Channel Israel[Yes]
5 Stars[Yes]
Zoom Israel[Yes]
Sport 2 Israel[Yes]
Channel 20[Yes]
Yes 5[Yes]
Yes Israeli Cinema[Yes]
History Channel Israel[Yes]

11057:13750 [1/5/8]

One 2[Yes]

11080:9546 [1/2/6]
Kan 33 (Makan TV)[Yes]

11553:27500 [1/20/23]

Sport 5+ Live[Yes]

Open chat
چطور میتونم کمکتون کنم !؟
جهت رهنمای بیشتر و یا درخواست پشتیبانی از طریق واتساپ با ما در تماس باشید
Powered by