لیست کامل شبکه های کورد زبان

لیست کامل شبکه های کورد زبان در ماهواره نایلست 7 درجه غربی

برخی کانالها رایگان و برخی دیگر با اکانت سیسیکم گلوبال سیسیکم قابل بازگشای میباشد

گلوبال سیسیکم مرجع قویترین شیرینگ رسیور در ایران

📶10727 . H . 27500
📺ZAROK TV

📶10815 . H . 27500
📺Sahar Kurdish

📶10873 .V .27500
📺TRT KURDI

📶10892 .H .27500
📺RUDAW TV HD

📶10971 . H .27500
📺NRT HD
📺NRT 2 HD

📶11137 .H . 27500
📺Kurdsat HD
📺Kurdsat News HD
📺KOREK HD

📶11354. V. 27500
📺KURDISTAN TV HD
📺ZAGROS TV HD
📺K24 HD
📺WAAR TV HD
📺AVA TV HD
📺PAYAM TV HD
📺BANGAWAZ TV
📺CIRA TV
📺Ronahi TV
📺Aryen TV

📶11595 .V .27500
📺NRT4

📶11637. V . 27500
📺Med Music
📺STERK TV HD
📺KOG HD
📺Amozhgary TV
📺JIN TV HD
📺NRT3 Kids

📶12563 . H .27500
📺Iraqia Kurd

📶12604 .V .27500
📺NET TV HD
📺VIN MUSIC
📺RUDAW SD

📶12687 .H .27500
📺SPEDA HD
📺Rojava TV
📺Helhelok TV

📶12728.V.27500
📺KURDMAX HD
📺Kurdmax Show HD
📺Kurdmax Music HD
📺Gali Kurdistan
📺Kirkuk TV
📺A TV KURD HD

🔘با اولترا سیسیکم به روز باشید 👈

http://t.me/ultracccams

Open chat
چطور میتونم کمکتون کنم !؟
جهت رهنمای بیشتر و یا درخواست پشتیبانی از طریق واتساپ با ما در تماس باشید
Powered by