فروش سیسیکم شبکه تلویزیونی پرشیانا

فروش سیسیکم شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا

فروش سیسیکم

سیسیکم شبکه های ترکمنعالم سیسیکم ماهواره یاهست سیسیکم یاهست اسامی شبکه های فعلی گروه تلویزیونی پرشیانا در ماهواره ترکمنعالم(همجهت‌یاهست سیسیکم ماهواره یاهست

Persiana 1
Persiana Family
Persiana Cinema
Persiana Junior
Persiana Iranian
Persiana Comedy
Persiana Music
Persiana Nostalgia
Persiana Korea
Persiana Sonati
Poker TV
مشخصات دریافت:

سیسیکم ماهواره یاهست

TurkmenAlëm(Yahsat)
10804 H 27500

Open chat
چطور میتونم کمکتون کنم !؟
جهت رهنمای بیشتر و یا درخواست پشتیبانی از طریق واتساپ با ما در تماس باشید
Powered by